คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่  16  มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

ใส่ความเห็น