โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดการจับฉลากเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00  น. นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานดำเนินการจับฉลาก  เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น