มอบใบประกาศนียบัตรโครงการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.E.R.(ประเทศไทย)

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2560  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  โครงการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.E.R.(ประเทศไทย)  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี    มีพันตำรวจโท ดอกไม้ บุญศิลป์  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ณ  ห้องประชุมบัวชมพู

ใส่ความเห็น