โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  นางจิรพรรณ คชสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่  ณ อาคารโดม  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2   เตรียมความพร้อมเพื่อเลื่อนชั้นไปสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ใส่ความเห็น