งานมหกรรมวิชาการอุนบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ  ครั้งที่  14  ณ  อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยในงานได้มีงานแสดงนิทรรศการของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  และโรงเรียนในเครือข่ายที่  2

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น