ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 2/2560

วันที่  10  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 16.00  น.  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรีครั้งที่  2/2560  ณ  ห้องประชุมบัวชมพู  อาคารสมาคมผู้ปครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น