ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่องการรับสมัครนักเรียน

ดาวน์โหลดประกาศด้านล่างนี้

แผนกสองภาษา                               ep

อนุบาล 1 ภาคปกติ                           kindergarten1 normal

อนุบาล 1 เงื่อนไขพิเศษ                   kindergarten1 special

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ               grade1 normal

ประถมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษ      grade1 special

ใส่ความเห็น