รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ใส่ความเห็น