ขอต้อนรับครูเกวลิน จันทร์แพง สู่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประขุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจากวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)ที่มาส่งคุณครูเกวลิน จันทร์แพง ที่ย้ายมาที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับประเทศประจำปี 2566 (เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม