ขอต้อนรับครูเกวลิน จันทร์แพง สู่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประขุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจากวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)ที่มาส่งคุณครูเกวลิน จันทร์แพง ที่ย้ายมาที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น