การประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 65

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมี นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม