โรงเรียนอนุบาลราชบุรีทดลองเปิดใช้ประตู3ในการรับ-ส่งนักเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มาตรวจดูแลความเรียบร้อยในการทดลองเปิดใช้ประตู 3 ในถนนศรีสุริยวงศ์ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีในการรับนักเรียน เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นของการจราจรในประตู 1 และประตู 2 ในถนนยุติธรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นายอำเภอเมืองราชบุรีตรวจดูความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายธนัสชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ราชบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้เข้ามาตรวจการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา2565 วันที่ 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแผนกสองภาษา ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

กิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประจำ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องปรระชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีต้อนรับครูผู้ช่วยที่เข้ามาบรรจุที่โรงเรียน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้อนรับนางสาวอาทิตยา ฤทธิ์บัว ที่เข้ามาบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 สอบรอบที่สองวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง

PDF Embedder requires a url attribute

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแบบออนไลน์

วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะครูสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการอบรมเฉพาะทางเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อวามยั่งยืน” ทางออนไลน์ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานพี่เลี้ยง-65