โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีเด็กหญิงปายฟ้า ศรีคำ ชั้นป.3/9

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปายฟ้า ศรีคำ ชั้นป.3/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นในรูปแบบวีดิทัศน์โครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์อ่าน” ฝึกซ้อมโดย คุณครูอัมพิกา ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้นำนักเรียนอนุบาลราชบุรี อายุครบ 12 ปี มารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 160 คน ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จ้งหวัดราชบุรี นำโดยนางสาวนิพิฐพร โกมลกิตติศักดิ์ นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนอนุบาลราชุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ได้มาแสดงความยินดีให้กับ นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผอ.ณัฐวิสาข์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มาแสดงความยินดีให้กับ นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(หัวหน้าสายชั้น)ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(หัวหน้าสายชั้น) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแจกเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน และแบบฝึกหัดแบบ On Hand

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มีการแจกเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน และแบบฝึกหัดแบบ On Hand ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564โดยมีการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม