ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้รักแผ่นดิน ปี 2567 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 5 พฤษภาคม 2567 โดยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แผนภูมิการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2567

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

คณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา มาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาบริดจ์

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ นำโดย พลเอกทวีป เนตรนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สี่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ และคณะ มาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี ดร.บุศิรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรมเพิ่มติม

โครงการเพิ่มโอกาสนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มโอกาสนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ อาคารบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม