ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

001

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพี่เลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครครูพี่เลี้ยง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครครูจ้างสอน

ประกาศของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครูจ้างสอน-1