ศึกษาดูงานโรงเรียน ราชานุบาล จ.น่าน

dsc_0594

วันที่  26  ธันวาคม 2559  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ไปศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนราชานุบาล  จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น