กิจกรรมด้วยรักและผูกพันสุขสันต์วันปีใหม่

dsc_0461

เย็นวันที่  22  ธันวาคม 2559  คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  จัดกิจกรรม  “ด้วยรักและผูกพัน  สุขสันต์วันปีใหม่” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  แก่คณะครู  บุคลากรในโรงเรียน  และเลี้ยงส่งคุณครูที่สอบได้เป็นผู้อำนวยการ 2  ท่าน  คือ         นางรุ้งนภา  ปรีชาโชติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคุณครูชมพูนุช  คุณนาเมือง  ซึ่งจะรับตำแหน่งในวันที่  23  ธันวาคม 2559

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น