มอบเกียรติบัตรโครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณเวทีเกียรติยศ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทางวิชาการ โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ คร้งที่ 14 จัดโครงการโยมูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น