แข่งขันวาดภาพ“สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดย มูลนิธิยุวทูตความดี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดย มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น