โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการ 3 ท่าน เนื่องในไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้มีกิจกรรมเลี้ยงส่งให้กับ นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล และ นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เนื่องในไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น