โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครมาศึกษาดูงานปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ต้อนรับคณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครที่มาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach Plus สายชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น