กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดพิธีเปิดกีฬาสีและเดินพาเหรด ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 โดยมีนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรี เมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น