กลุ่มโรงเรียนศรีเมือง จังหวัดระยองมาศึกษาดูงาน รร.อนุบาลราชบุรี

วันที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากกลุ่มโรงเรียนศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จังหวัดระยอง ได้มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น