มอบเกียรติบัตรวัยใสไหว้สวย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการวัยใสไหว้สวยระดับสายชั้นอนุบาล และมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มอบเกียรติบัตร เด็กดีเด่น เด็กหญิงอินธีวรา แสนสุดสวาท จากกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น