กิจกรรมวัน Christmas โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 65

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยกิจกรรมได้มีการแสดงของนักเรียน ร้องเพลงประสานเสียง และมอบรางวัลกับนักเรียนที่ชนะเลิศจากกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกำหนดไว้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น