โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)มาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น