รร.อนุบาลราชบุรี รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000บาท จากคุณแม่อารีย์ บวรพัฒนานนท์  ในโอกาสงานฉลอง “รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2563

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน20,000บาท จากคุณแม่อารีย์ บวรพัฒนานนท์  ในโอกาสงานฉลอง “รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ประเภทแม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายจิรวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาและคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลราชบุรีรับมอบ  ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น