เทศบาลเมืองราชบุรีพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองราชบุรีได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุง ทีโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น