นิทานสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ STEM สำหรับนักเรียนระดับปฐมวั

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทานสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ STEM สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น