โรงเรียนอนุบาลราชบุรีทำพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันปิยมหาราช

วันที่  23  ตุลาคม  2565  ดร.บุศรินทร์  สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  นำคณะผู้บริหาร  หัวหน้าสายชั้นวิชาการสายชั้น  และหัวหน้ากลุ่มสาระ   ทำพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   “วันปิยมหาราช”  ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มติม

ใส่ความเห็น