โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุศรินทร์  สิริปัญญาธร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี   ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2565  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

ใส่ความเห็น