มอบรางวัลกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางดวงพร ปัญติภาณุวัติ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ให้กับ

1. เด็กหญิงอินทีวรา แสนสุดสวาท ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ “วัฒนคุณาธร” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

2. เด็กหญิงศลิษา สุขสวัสดิ์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี,การแข่งขันเทควันโดรายการLEGEND TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการแข่งขันเทควันโดรายการ CHONBURI OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2022 จังหวัดชลบุรี

3. เด็กหญิงสุชัญญา พวงแฉล้ม ที่ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน งานวิ่ง ศึกเจ็ดเสมียน ครั้งที่ 3 “ตอนศึกไมยราพณ์ ณ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ งานวิ่ง เขาแก่นจันทร์ มินิมาราธอน ณ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น