โครงการ ครูตำรวจ D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการ ครูตำรวจ D.A.R.E. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น