โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” เด็กไทย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น