วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์”

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “ชีวิตวิถีใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์” ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จากนั้นผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้
1. นายสมฤทธิ์ แก่นเคี่ยม สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี
2.นางสาวอิษฎา เหล่าสุนทรากุล บริษัท เรส เลิร์นนิ่ง เอ็นเตอร์ จำกัด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น