โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 นครศรีธรรมราชมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับนายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น