โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ จ.เลย ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ จ.เลย ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น