กิจกรรมวันวิชาการออนไลน์

📣📣📣ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจครั้งที่ 19 (Online) ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2565
📌📌📌กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
1️⃣การแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
2️⃣การส่งผลงานของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในQR CODE ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมที่นักเรียนสนใจเพื่อรับรางวัลและค้นหาตัวแทนนักเรียนเพื่อฝึกซ้อมในการแข่งขันระดับชาติต่อไป
3️⃣การร่วมตอบคำถามหลังจากนักเรียนรับชมกิจกรรมทุกหัวข้อเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล(เมื่อตอบคำถามได้80%ขึ้นไป)
🏆🏆🏆นักเรียนมีความถนัดและสนใจกิจกรรมใดรีบส่งผลงานเข้ามาแข่งขันเพื่อเตรียมตัวแข่งขันในระดับชาติต่อไป🏅🥈🥇

https://sites.google.com/anubalrct.ac.th/academic/

ใส่ความเห็น