บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้ามาดูการดำเนินการการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยการรับสมัครนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 จะอยู่ในระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น