ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในการดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานศึกษา รวมถึงได้ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร นักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และก่อนเดินทางกลับได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่างๆของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น