บรรยากาศเปิดเรียนแบบ On Site ในสัปดาห์ที่ 2 และเป็นการมาเรียนของกลุ่ม B โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2565 บรรยากาศเปิดเรียนแบบ On Site ในสัปดาห์ที่ 2 และเป็นการมาเรียนของกลุ่ม B โดยนักเรียนได้เดินทางมาแต่เช้า มีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับนักเรียนและดูแลความเรียบร้อยสำหรับนักเรียนที่เดินทางมาเรียนในวันนี้ ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น