บรรยากาศการเปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เดือนกุมภาพพันธ์ 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้อนรับนักเรียนที่ได้มาโรงเรียนในช่วงวันเปิดภาคเรียนวันแรก โดยทางโรงเรียนได้มีการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น