รร.อนุบาลราชบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว PA

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว PA โดยนายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 โดยการอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งครูที่เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น