ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอบพระคุณท่าน ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ที่ช่วยประสานเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามสถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองรวมทั้งโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น