พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น