พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ให้ความรู้และให้การอบรมสั่งสอน โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น