ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง การมอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เข้าใหม่)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 จึงขอให้ผู้ปกครองดำเนินการมอบตัวนักเรียนในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/anbr-p12563
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ใส่ความเห็น