การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2563 โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ฝ่ายบริหารได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น