การจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม การจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น