มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (covid 19) วันจับฉลากรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 และ วันที่ 15 มีนาคม 2563

ใส่ความเห็น