เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดราชบุรี ให้ความช่วยเหลือในเรื่องระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น