อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารแลครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น